Angstbehandling

 

 

Behandling af angst

Hos Psykomotoriske Terapeuter København behandler vi angst effektivt, fordi du både får hjælp på et kropsligt og et kognitivt niveau. Behandlingen af angst er individualiseret og tager således udgangspunkt i præcis dine udfordringer ved angsten.

Ofte vil de ubehagelige kropslige sansninger forbundet med angst, lede til en masse tanker og bekymringer, som er med til at forstærke angstreaktionen.

Hos Psykomotoriske Terapeuter København hjælper vi dig med at komme af med din angst ved at du både kropsligt og kognitivt kommer til at forstå og lære at genkende den synergieffekt der er mellem tanker og sansninger i udviklingen af angst. Du får konkrete værktøjer der hjælper dig med at håndtere din angst og med tiden helt slippe angsten.

Angst er en autonom reaktion som du ikke kan kontrollere, men som du gennem behandlingen kan lære at påvirke og forstå så den ikke har så meget magt over hvordan du lever dit liv. Dette gør vi gennem et kombineret forløb med samtale og kognitive teknikker, kropsterapi og selvstændige kropslige og mentale øvelser.

“Det vigtigste er at vide, at der er hjælp at hente hvis man lider af angst…”

Tegn på angst

Der findes mange forskellige tegn på angst, for nogle er det de angstfyldte tanker der fylder mest, for andre er det deciderede angstanfald med akut hjertebanken, trykken for brystet, følelsen af at blive kvalt, af at være lige ved at besvime, for andre igen kan angsten være rettet mod særlige situationer, der giver dig en overvældende følelse af forkerthed og at noget er galt.

Vi tager i den psykomotoriske terapi udgangspunkt i de symptomer og tegn på angst der fylder mest for dig i din hverdag. Det vigtigste er at vide at der er hjælp at hente hvis man lider af angst.

Der vil ofte være mange stresssymptomer forbundet med en angstlidelse. Derfor arbejder vi også med stressreduktion for at understøtte behovet for hvile og restitution. Efterfølgende danner vi os et overblik over angstens mønstre med udgangspunkt i, hvordan angsten opleves og kommer til udtryk hos dig. Disse oplysninger danner grundlaget for, hvilke redskaber der skal til for at kunne håndtere og overkomme din angst.

Med udgangspunkt i hvordan angsten opleves, hvornår den opstår og hvilken indflydelse den har på dit liv, giver vi dig viden og øger din bevidsthed om dine symptomer. Det vil f.eks. blive mere klart, hvorfor og hvordan din krop reagerer på angst og hvilke mekanismer, der er tilknyttet den kropslige reaktion.

Psykomotorisk behandling af angst understøtter den enkelte i at aflæse og genkende kroppens signaler, ikke kun på angsten, men også på de signaler, der understøtter behovet for ro og hvile.

Gennem kropslige og mentale øvelser, hvor fokus er på kropsbevidsthed, ro og hvile og opmærksomt nærvær, bruges kroppen som ressource, således at angsten bliver nemmere at forstå, acceptere og håndtere.

Oplever du symptomer på angst, vil vi opfordre dig til at søge behandling af angst.

Angstlidelser og -symptomer

Der findes flere forskellige angstlidelser, som f.eks. generaliseret angst, socialfobi, sygdomsangst og panikangst, og disse kan alle variere i sværhedsgrad og omfang. Symptomerne på lidelserne kan både være psykiske, fysiske og adfærdsmæssige, men de varierer også i forhold til den form for angstlidelse, der er tale om. Derudover genkender mange mennesker med angst symptomer fra mere end en enkelt angstlidelse. De mest typiske symptomer på angst er en generel følelse af uro i kroppen, nervøsitet, ængstelighed og hjertebanken

Her kan du læse mere om angstsymptomer

Klientudtalelser

Pris:

60 min. 1.100 kr.

Angst behandling i København

Ofte stillede spørgsmål og svar om angst

Hvor mange lider af angst?

Der findes ikke et eksakt tal for hvor mange der lider af angst i Danmark, men der er lavet mange undersøgelser der konkluderer at cirka 350.000 danskere lider af en eller anden form for angst. Det er især unge mennesker der de senere år er blevet ramt af angstlidelser.

Er psykomotorisk terapi en god behandlingsform ved angst?

Ja, det er en yderst effektiv behandlingsform, da behandlingen både fokuserer på kroplige og psykologiske symptomer på angst.  Behandlingsformen er altid tilpasset til individuelt og til den pågældendes situation. Ligeledes er angst en menneskelig tilstand der ofte er dybt forbundet med kroppen, hvilket kan opleves meget intenst når angsten opleves. Derfor er det understøttende for behandlingsforløbet at inddrage kroppen både med manuel behandling og andre teknikker således at der bliver ro til at behandle den kognitive del af angsten og på sigt blive helt fri af angsten eller få den under kontrol.

Hvordan føles angst?

Angst kan føles meget forskelligt fra person til person. Der findes ligeledes mange forskellige angstlidelser og de er ikke alle lige indgribende. Nogle kan måske udmærket håndtere deres angst i hverdagen, mens andre kæmper rigtig meget med angsten eller decideret isolerer sig som en beskyttelsesmetode.

Mange beskriver følelsen af angst som en serie af symptomer, både kognitive og fysiske. Det kan være myldertanker, mange bekymringer, panikfølelse, ekstra svedproduktion, mavesmerter, kvalme og meget mere. Der findes ikke en korrekt eller forkert måde, at føle angst på. Det vil være individuelt.

Hvilke angstlidelser findes der?

Der findes rigtig mange typer angst og mange af disse er sub-kategorier af andre, såsom forskellige fobier.

Er der ventetid på behandling af angst?

Hos Psykomotoriske Terapeuter København har vi ikke lange ventetider.