Stress forskning

Virker psykomotorisk terapi på stress? Der er en effektmåling i gang

Lige nu er der et samarbejde i gang mellem Psyko- motoriske Terapeuter København og forskere på Københavns Professionshøjskole. Målet er at under- søge, hvilken effekt psykomotorisk terapi har på stress.

FRA FAGBLADET PSYKOMOTORIK nr 2, 2018

Nogle gange skal man rykke på en god ide – og det var præcis, hvad der skete, da Sheila Simonsen og Annemarie T. Lange sidste år foreslog psykomotorik- uddannelsen i Hillerød at lave et fælles projekt, der kan vise effekten af psyko- motorisk terapi.

De to er kræfterne bag klinikken Psykomotoriske Terapeuter København, som Sheila etablerede for fem år siden. Siden blev Annemarie ansat og senere medindehaver.

”Vi foreslog at bruge os og vores flow af klienter, og så blev der faktisk sat et møde op lige på stedet,” fortæller Sheila.

Fra Københavns Professionshøjskole er det lektor Steen Schytte Olsen og lektor Anders Bech Christiansen, der står for projektet. Desuden er en stude- rende på Roskilde Universitet med inde over med det mål at skrive speciale med udgangspunkt i resultaterne.

Stress er et samfundsmæssigt meget relevant emne, og samtidig er det fagligt set en yderst interessant problemstilling med et tæt samspil mellem psykosociale og fysiologiske komponenter. Et effektstudie kan give et mere velunderbygget svar på hypotesen om, at psykomotorisk terapi har en gavnlig virkning på klienternes symptomer på stress og angst,” siger Steen Schytte Olsen.

Alle nye klienter hos Psykomotoriske Terapeuter København bliver spurgt, om de vil være med i projektet – eneste undtagelser er dem, der kommer med tunge diagnoser. Siger de ja, skal de udfylde et spørgeskema inden første besøg, efter tredje gang, femte gang og et halvt år efter.

”Vores opgave er at stå for interventionsdelen. Men vi satte os selvfølgelig sammen med Anders og Steen for at aftale kriterier for de spørgeskemaer, vi bruger,” siger Sheila og fortsætter:

”Der skal 90 igennem, og vi har fået sat omkring 40 i gang. Det er absolut et ret stort arbejde,” siger Sheila Simonsen.

Når de alligevel gør det, er det især, fordi der mangler den slags målinger af effekten af psykomotorisk terapi.

”Vi håber også at kunne lave effektmålinger på en række andre problematik- ker og lidelser – men nu må vi se,” siger hun.

Holder tidsplanen, vil der foreligge bearbejdede resultater i slutningen af 2019. Det vender vi selvfølgelig tilbage til her i fagbladet.