Kropsbevidsthed

Kropsbevidsthed og psykomotorisk terapi

Den psykomotoriske behandling af klienten understøttes af metoder, der netop tager udgangspunkt i vekselvirkningen mellem menneskets fysiske- og psykiske tilstand. Uanset hvilken form for behandling, der er tale om, vil klienten typisk blive introduceret til betegnelsen kropsbevidsthed. Denne metode omfavner lige præcis en af grundidéerne i psykomotorisk terapi; nemlig at øge klientens bevidsthed om forbindelsen mellem kropslige og psykologiske fænomener.

Om kropsbevidsthed

Kropsbevidsthed er som sagt bevidsthed om kroppen, og dette inkluderer en bevidsthed om kroppens funktion, tilstand, behov og muligheder. Vi er ofte ikke bevidst om den vigtige sammenhæng mellem kropslige og mentale fænomener. Denne sammenhæng er en potentiel ressource, som vi kan lære at udnytte ved at arbejde med kropsbevidsthed i forhold til psykologiske reaktionsmønstre.

“vi kan få nye muligheder og strategier…”

Som mennesker kan vi lære at genkende situationer, der aktiverer os både kropsligt og mentalt. Dette betyder også, at en øget kropsbevidsthed kan åbne op for muligheder, samt give os strategier, der vil hjælp os med at handle mere bevidst og hensigtsmæssigt. F.eks. kan noget så simpelt som træthed og sult medføre kæmpe koncentrationsbesvær og irritabilitet, og anspændthed kan f.eks. lede til nervøsitet og uro. Kroppen informerer os konstant om den tilstand, vi er i. Hvis vi blot lærer at mærke kroppen og kende dens signaler, vil vi kunne bruge den som en indikator for vores fysiske og psykiske tilstand og behov.

Kropsbevidsthed omfatter samtlige af de signaler, kroppen sender:

  • Behov som sult og træthed.
  • Information om smerter og velvære.
  • Reaktioner på følelsesmæssige tilstande som hjertebanken, svedige håndflader og rødmen.
  • Helt basale funktioner som kredsløb, åndedræt og fordøjelse.
  • Fysiske og psykiske grænser.
  • Og endeligt kan det dreje sig om kropsholdning, vanemæssig brug af kroppen samt styrker og svagheder.

Lærer vi at være opmærksomme på disse signaler, vil vi få en forståelse for, hvorfor vi har det, som vi har det. Hermed har vi mulighed for at tilpasse vores adfærd i forhold til vores behov, og derved opnå større psykisk frihed og overskud.