Efter sygdomsforløb

Psykomotorisk kropsterapi kan være en stor hjælp til mennesker der har været igennem et længere sygdomsforløb med eksempelvis cancer, transplantationer, eller der har været igennem et forløb med store eller mange operationer.

Når vi bliver syge bliver kroppen ofte forbundet med smerte, ubehag og frygt, og er man syg i længere tid, kan det efter et sygdomsforløb være svært helt at genkalde sig hvordan forholdet til kroppen var før sygdommen. Med et længere sygdomsforløb, følger ofte en form for identitetsforandring, fordi sygdommen nogle gange dikterer hvordan vi lever vores liv, og ofte kræver det store forandringer, i en periode.

“…en krop som skal genlære at bevæge sig og blive berørt, en krop som igen føles som din…”

Efter et sygdomsforløb, vil der ofte være meget fokus på fysisk genoptræning og på at opbygge en velfungerende hverdag uden for meget ubehag og smerter. Men for nogle kan der efter operationer eller længere tids sygdom opstå en ambivalens i forhold til det område hvor noget måske er blevet fjernet, eller kroppen ellers er blevet ramt, og det kan kræve tid at lande og føle sig hjemme og stærk igen i sin ’nye’ krop.

Sådan arbejder vi med kropsterapi

Som psykomotoriske terapeuter arbejder vi både med kroppen og psyken og sammenhængen herimellem. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige forandringer og smerter du har oplevet eller stadig oplever, og de udfordringer som sygdomsforløbet har haft og måske stadig har på både privat og arbejdsliv.

I et psykomotorisk rekonvalescensforløb arbejder vi med at tage ejerskabet over kroppen tilbage efter sygdom, vi arbejder med at gøre kroppen til et sted der også rummer positive sansninger, styrke og ressourcer.

Vi skal finde tilbage til en krop som skal genlære at bevæge sig og blive berørt, en krop som igen føles som din.

Her kan du læse mere om akutte og kroniske smerter

Du er også velkommen til at læse om smertebehandling hos PMTK

Klientudtalelser

Spørgsmål og svar om psykomotorisk kropsterapi

Hvad er psykomotorisk kropsterapi?

Kropsterapi dækker over en række forskellige terapeutiske behandlingsformer med fokus på kroppen. Psykomotorisk kropsterapi fokuserer på kroppen og psyken og sammenhængen herimellem. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige smerter og også de udfordringer smerten giver i forhold til følelseslivet.

Hvorfor kropsterapi?

Kropsterapi kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med mange forskellige lidelser, tilstande og behov. Eksempelvis er kropsterapi meget effektiv hvis der er behov for at afspænde kroppen, eller genlære et område af kroppen at kende, eller til at få kontakt til et område af kroppen igen. Psykomotorisk kropsterapi indgår også ofte som led i behandling af stress og angst, da der er en klar forbindelse mellem kropslige symptomer, tanker og følelser.

Kan kropsterapi hjælpe på smerter?

ja!  Det geniale ved også at bruge psykomotorisk kropsterapi i behandlingen af smerter er at vi på den måde kan arbejde med sammenhængen mellem krop og psyke. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige smerter og også de udfordringer smerten giver i forhold til fx. privat og arbejdsliv.

I den kropslige behandling benytter vi fx afspænding, ergonomisk vejledning, kropsholdnings-analyse samt øvelser for eksempelvis nakke, skulder og ryg for at afhjælpe smerterne og ved behov opbygge en større bevægelighed og kropslig styrke.

Med den fleksibilitet som psykomotorisk behandling indeholder, herunder muligheden for at tilrettelægge behandlingsforløbet til den enkelte, samt at inddrage både kroppen og de følelsesmæssige udfordringer, oplever vores klienter at de får mere psykisk og fysisk overskud, og at det ikke længere er smerten der styrer deres liv, men dem selv.

Kropsterapi i København

Vi tilbyder kropsterapi i vores hyggelige og trygge lokaler i hjertet af København. Vi holder til på Vesterbrogade 20, tæt på hovedbanegården og med gode transport- og parkeringsmuligheder.