Kropsterapi

Psykomotorisk kropsterapi kan være en stor hjælp til mennesker der har været igennem et længere sygdomsforløb med eksempelvis cancer, transplantationer, eller der har været igennem et forløb med store eller mange operationer.

Når vi bliver syge bliver kroppen ofte forbundet med smerte, ubehag og frygt, og er man syg i længere tid, kan det efter et sygdomsforløb være svært helt at genkalde sig hvordan forholdet til kroppen var før sygdommen. Med et længere sygdomsforløb, følger ofte en form for identitetsforandring, fordi sygdommen nogle gange dikterer hvordan vi lever vores liv, og ofte kræver det store forandringer, i en periode.

Efter et sygdomsforløb, vil der ofte være meget fokus på fysisk genoptræning og på at opbygge en velfungerende hverdag uden for meget ubehag og smerter.

en krop som skal genlære at bevæge sig og blive berørt, en krop som igen føles som din

Men for nogle kan der efter operationer eller længere tids sygdom opstå en ambivalens i forhold til det område hvor noget måske er blevet fjernet, eller kroppen ellers er blevet ramt, og det kan kræve tid at lande og føle sig hjemme og stærk igen i sin ’nye’ krop.

Sådan arbejder vi med kropsterapi

Som psykomotoriske terapeuter arbejder vi både med kroppen og psyken og sammenhængen herimellem. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige forandringer du har oplevet eller stadig oplever og de udfordringer som sygdomsforløbet har haft og måske stadig har på både privat og arbejdsliv.

I et psykomotorisk rekonvalescensforløb arbejder vi med at tage ejerskabet over kroppen tilbage efter sygdom, vi arbejder med at gøre kroppen til et sted der også rummer positive sansninger, styrke og ressourcer.

Vi skal finde tilbage til en krop som skal genlære at bevæge sig og blive berørt, en krop som igen føles som din.

Her kan du læse mere om akutte og kroniske smerter

Du er også velkommen til at læse om smertebehandling hos PMTK