Spændingshovedpine

De fleste har oplevet at have spændingshovedpine. Men for nogle optræder denne form for hovedpine meget hyppigt. Så hyppigt, at den har stor indflydelse på livskvaliteten generelt.

Er man en af dem, der oplever hyppige spændingshovedpiner, kan en hverdag præget af smerter og ubehag gøre det svært at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen.

Oplevelsen af at være styret af smerter kan fylde rigtig meget følelsesmæssigt.

Det er vigtigt, at man i behandlingen af spændingshovedpine afhjælper smerterne og samtidig kan understøtte muligheden for, at klienten bliver forstået i forhold til de følelsesmæssige udfordringer, der følger med spændingshovedpinen.

De præcise årsager til tilstanden kendes ikke, men man ved, at der er en række forhold, der kan påvirke eller udløse hovedpinen.

F.eks kan søvnproblemer, stress, bekymringer og muskelspændinger have indflydelse på hovedpinen.
Overforbrug af smertestillende kan også have forårsage hovedpine.

Sådan afhjælper vi din spændingshovedpine

I et spændingshovedpine behandlingsforløb hos os, vil vi starte med at finde ud af hvilke faktorer der har indflydelse på netop din spændingshovedpine.

Kom spændingshovedpine til livs med et psykomotorisk behandlingsforløb

Som psykomotoriske terapeuter arbejder vi med kroppen og psyken og sammenhængen herimellem. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige smerter ved hovedpinen og også de udfordringer hovedpinen giver i forhold til privat og arbejdsliv.

I den kropslige behandling benytter vi afspænding, ergonomisk vejledning, kropsholdnings-analyse samt øvelser for nakke, skulder og ryg for at afhjælpe smerterne og ved behov opbygge en større bevægelighed og kropslig styrke.

Alt efter hvilke faktorer der forårsager spændingshovedpinen, vil behandlingsforløbet se forskelligt ud.
Hvis hovedpinen er forårsaget af søvnproblemer vil det være relevant at inddrage afspændingsbehandling, og også at gennemgå dine søvnvaner, så vi herigennem kan understøtte et restituerende og opbyggende søvnmønster, som vil have indflydelse på din hovedpine .

Hvis det derimod er ensidig arbejdsstilling der forårsager hovedpinen, er det vigtigt at ændre på din arbejdsstilling til en mere hensigtsmæssig stilling, og så er det relevant at inddrage kropslige øvelser og afspænding, således at kroppen får ro og hvile, så du også lærer at anvende kroppen mere økonomisk i forhold til de krav der stilles på arbejdet.

Med den fleksibilitet som psykomotorisk behandling indeholder, herunder muligheden for at tilrettelægge behandlingsforløbet til den enkelte, samt at inddrage både kroppen og de følelsesmæssige udfordringer, oplever vores klienter at de får mere psykisk og fysisk overskud, og at det ikke længere er smerten der styrer deres liv, men dem selv.

Du er velkommen til at læse mere om søvnbehandling hos PMTK

Alternativt kan du læse om stresssymptomer

Spørgsmål og svar om spændingshovedpine

Hvad er spændingshovedpine?

Spændingshovedpine beskrives oftest som en trykkende smerte, der føles som et stramt bånd rundt om hovedet. Smerten fra denne type hovedpine kan være kraftig og dermed gå ud over livskvaliteten. I modsætning til andre former for hovedpiner påvirkes den sjældent af lys, lyd og fysisk aktivitet. Det er som regel nogle andre ting der udløser hovedpinen.

Kan jeg få hjælp til spændingshovedpine?

Ja. Gennem psykomotorisk terapi kan du blive fri af din hovedpine. Den konkrete behandling tilpasses til den enkeltes situation, som beskrevet længere oppe på denne side, men fælles for alle er at den er yderst effektiv.