Søvnbehandling

 

Psykomotorisk søvnterapi

Et forløb med psykomotorisk søvnbehandling består af tre dele, der hver især indeholder både kropslige og psykologiske elementer:

  • En kortlægning af karakteren af dine søvnforstyrrelser, omstændighederne omkring dem, samt hvad dit individuelle behov for støtte er (kropsligt, psykologisk eller adfærdsmæssigt).
  • En her og nu indsats for at understøtte det akutte behov for hvile og restitution gennem afspændende behandling og kropslige teknikker der understøtter og genopretter kontakten til kroppens ro/hvile system (det parasympatiske nervesystem).
  • Undersøgelse af omstændighederne omkring søvnforstyrrelsen og efter individuelt behov sætte ind med kropslig, kognitiv, adfærdsmæssig eller edukativ indsats for at understøtte processen tilbage til et vedvarende restituerende søvnmønster. Du vil muligvis blive bedt om at foretage forskellige praktiske og adfærdsmæssige ændringer samt kropslige eller mentale øvelser hjemme for at opbygge den gode søvn igen.

En vigtig del af et psykomotorisk søvnterapiforløb er den afspændende kropsbehandling. Her får din krop får mulighed for igen at opleve en naturlig ro/hvile-tilstand. Gennem behandlingen genskabes kontakten til kroppens ro/hvile-system, og din krop får mulighed for at restituere.

I denne proces får din krop mulighed for at genlære, hvordan den igen kommer i denne tilstand, og du kan langsomt begynde at tage kontrollen tilbage over dine kropslige reaktioner, også i forhold til igen at kunne bringe kroppen i en tilstand hvor det vil være muligt for den at falde i en restituerende søvn.

Du vil i behandlingsforløbet få konkrete værktøjer og hjælp til at mestre dine kropslige reaktioner. Når kroppen igen får lov at restituere vil du opleve en forbedring at din samlede livskvalitet og at du kan genskabe overblikket over dit liv.

Her kan du læse mere om afspænding hos PMTK

Pris:

60 min, 850 kr.

10 sessioner,  7.650 kr.

Søvnbehandling ved hjælp af psykomotorisk terapi