Søvnbehandling

 

Søvnbehandling

Et forløb med psykomotorisk søvnbehandling består af tre dele, der hver især indeholder både kropslige og psykologiske elementer:

  • En kortlægning af karakteren af dine søvnforstyrrelser, omstændighederne omkring dem, samt hvad dit individuelle behov for støtte er (kropsligt, psykologisk eller adfærdsmæssigt).
  • En her og nu indsats for at understøtte det akutte behov for hvile og restitution gennem afspændende behandling og kropslige teknikker der understøtter og genopretter kontakten til kroppens ro/hvile system (det parasympatiske nervesystem).
  • Undersøgelse af omstændighederne omkring søvnforstyrrelsen og efter individuelt behov sætte ind med kropslig, kognitiv, adfærdsmæssig eller edukativ indsats for at understøtte processen tilbage til et vedvarende restituerende søvnmønster. Du vil muligvis blive bedt om at foretage forskellige praktiske og adfærdsmæssige ændringer samt kropslige eller mentale øvelser hjemme for at opbygge den gode søvn igen.

En vigtig del af et psykomotorisk søvnterapiforløb er den afspændende kropsbehandling. Her får din krop mulighed for igen at opleve en naturlig ro/hvile-tilstand. Gennem behandlingen genskabes kontakten til kroppens ro/hvile-system, og din krop får mulighed for at restituere.

I denne proces får din krop mulighed for at genlære, hvordan den igen kommer i denne tilstand af ro og hvile, og du kan langsomt begynde at tage kontrollen tilbage over dine kropslige reaktioner, også i forhold til igen at kunne bringe kroppen i en tilstand hvor det vil være muligt for den at falde i en restituerende søvn.

Du vil i behandlingsforløbet få konkrete værktøjer og hjælp til at mestre dine kropslige reaktioner. Når kroppen igen får lov at restituere vil du opleve en forbedring af din samlede livskvalitet og at du kan genskabe overblikket over dit liv.

Her kan du læse mere om afspænding hos PMTK

Interessen for søvnbehandling

På klinikken er vi meget interesserede i søvnbehandling og forstyrrelser, da vi oplever at mange opsøger os med en søvnproblematik og fordi søvnforstyrrelser også er en del af symptombilledet på stress, angst og længerevarende smerter som vi også behandler. Vi oplever ofte i vores terapeutiske arbejde at mange af vores klienter er bange for hvad der kan ske hvis de ikke får nok søvn eller at søvnen bliver en præstation for dem. Derfor er vi også med i den offentlige debat om søvn og søvnforstyrrelser når muligheden byder sig, og også i gang med et forskningsprojekt der undersøger effekten af psykomotorisk terapi målrettet klienter med stress eller angstsymptomer, hvor søvnkvaliteten også er en del af undersøgelsen.

Her har du mulighed for at læse nogle af artiklerne:

Berlingske – Vi kan ikke skræmmes i søvn

Fagbladet Psykomotorik – Jeg har fået mit liv tilbage

Psykiatrisk Tidsskrift – Virker Psykomotorik mod søvnproblemer?

Klientudtalelser

Pris:

60 min, 1.110 kr.

Søvnbehandling ved hjælp af psykomotorisk terapi