Stressbehandling

 

Psykomotorisk behandling af stress

I den psykomotoriske stressbehandling kombinerer vi samtale- og kropsterapi, således at der tages hånd om både de fysiske og psykiske stresssymptomer. Den typiske behandling af stress foregår i dag hos en psykolog eller stresscoach, hvilket kan være rigtig godt, men mange af vores klienter oplever at der mangler fokus på- og behandling af hele det kropslige aspekt af stress.

Vi arbejder ud fra den forståelse at de fysiologiske og psykiske stresssymptomer påvirker hinanden indbyrdes, og derfor giver det for os bedst mening at adressere begge aspekter i behandlingen.

Vores behandlingsforløb er en sammenkobling af en af en her-og-nu-indsats, der skal reducere den akutte belastning, og en samtale, hvor din hverdag og dine tanker om og forventninger til dig selv er i fokus.
For at understøtte behovet for hvile og restitution gør vi brug af forskellige former for afspændingsøvelser og kropsbehandling.

Stressbehandling – forløb

I et stressforløb hos os vil der være fokus på processen i at komme tilbage fra stress til trivsel, tilbage til et godt liv. Den psykomotoriske tilgang tilbyder en ressourceorienteret stress terapi der giver dig mulighed for at forstå dine kropslige reaktioner på en ny måde, som igen giver dig mulighed for at forbedre din håndtering af pressede perioder i fremtiden – både kropsligt og mentalt.

Forskellige årsager til stress

Stresssymptomer kan se meget forskellige ud, afhængig af om det er arbejdsrelateret, psykisk stress i forbindelse med f.eks. en skilsmisse, langvarig stress i forbindelse med f.eks. kronisk sygdom eller en traumatisk stress reaktion. Hos nogle vil det være de psykologiske symptomer der fylder mest, hos andre de fysiske symptomer. Afhængig af hvad der fylder mest for den enkelte vil din stressbehandling tage udgangspunkt i håndteringen af de symptomer der forstyrrer dig mest.

Efter en eventuel sygemelding kan det være svært at vurdere hvornår og hvordan man bliver klar til at vende tilbage til arbejdspladsen. Stress og arbejde kan i en periode have været så tæt forbundne at det kræver fokus at komme tilbage til arbejdspladsen på en ny måde, genkendelse og håndtering af stresssymptomer er en stor del af behandlingen i forhold til at forebygge og undgå stress i fremtiden og komme i trivsel igen.

En anden vigtig del af behandlingen er at identificere kilden til din stresstilstand. Derfor undersøger vi eventuelle uhensigtsmæssige antagelser og tankemønstre, som gør dig sårbar for tilbagefald, samt hvilken adfærd eller miljøfaktorer der enten øger eller reducerer stressniveauet i din hverdag.

Vores tilgang til stress

Psykomotorisk terapi tager altid udgangspunkt i forbindelsen mellem din fysiske og mentale tilstand, derfor består meget af vores behandlingsmetoder i det, vi kalder kropsbevidsthed. Kropsbevidsthedstræning vil øge din egen fornemmelse og bevidsthed om kroppens signaler, således at du bliver i stand til at aflæse og genkende de signaler, din krop afsender. I denne forbindelse vil vi gennem forskellige mentale og kropslige øvelser give dig stressreducerende redskaber og teknikker, sådan at du selv kan have indflydelse på dit stressniveau.

Pris:

60 min, 850 kr.

10 sessioner,  7650 kr.