Stressbehandling

 

Psykomotorisk behandling af stress

I den psykomotoriske stressbehandling kombinerer vi samtale- og kropsterapi, således at der tages hånd om både de fysiske og psykiske stresssymptomer. Den typiske behandling af stress foregår i dag hos en psykolog eller stresscoach, hvilket kan være rigtig godt, men mange af vores klienter oplever at der mangler fokus på- og behandling af hele det kropslige aspekt af stress.

Vi arbejder ud fra den forståelse at de fysiologiske og psykiske stresssymptomer påvirker hinanden indbyrdes, og derfor giver det for os bedst mening at adressere begge aspekter i behandlingen.

Vores behandlingsforløb er en sammenkobling af en af en her-og-nu-indsats, der skal reducere den akutte belastning, og en samtale, hvor din hverdag og dine tanker om og forventninger til dig selv er i fokus.
For at understøtte behovet for hvile og restitution gør vi brug af forskellige former for afspændingsøvelser og kropsbehandling.

Stressbehandling – forløb

I et stressforløb hos os vil der være fokus på processen i at komme tilbage fra stress til trivsel, tilbage til et godt liv. Den psykomotoriske tilgang tilbyder en ressourceorienteret stress terapi der giver dig mulighed for at forstå dine kropslige reaktioner på en ny måde, som igen giver dig mulighed for at forbedre din håndtering af pressede perioder i fremtiden – både kropsligt og mentalt.

Forskellige årsager til stress

Stresssymptomer kan se meget forskellige ud, afhængig af om det er arbejdsrelateret, psykisk stress i forbindelse med f.eks. en skilsmisse, langvarig stress i forbindelse med f.eks. kronisk sygdom eller en traumatisk stress reaktion. Hos nogle vil det være de psykologiske symptomer der fylder mest, hos andre de fysiske symptomer. Afhængig af hvad der fylder mest for den enkelte vil din stressbehandling tage udgangspunkt i håndteringen af de symptomer der forstyrrer dig mest.

Efter en eventuel sygemelding kan det være svært at vurdere hvornår og hvordan man bliver klar til at vende tilbage til arbejdspladsen. Stress og arbejde kan i en periode have været så tæt forbundne at det kræver fokus at komme tilbage til arbejdspladsen på en ny måde, genkendelse og håndtering af stresssymptomer er en stor del af behandlingen i forhold til at forebygge og undgå stress i fremtiden og komme i trivsel igen.

En anden vigtig del af behandlingen er at identificere kilden til din stresstilstand. Derfor undersøger vi eventuelle uhensigtsmæssige antagelser og tankemønstre, som gør dig sårbar for tilbagefald, samt hvilken adfærd eller miljøfaktorer der enten øger eller reducerer stressniveauet i din hverdag.

Vores tilgang til stress

Psykomotorisk terapi som stress behandling tager altid udgangspunkt i forbindelsen mellem din fysiske og mentale tilstand, derfor består meget af vores behandlingsmetoder i det, vi kalder kropsbevidsthed. Kropsbevidsthedstræning vil øge din egen fornemmelse og bevidsthed om kroppens signaler, således at du bliver i stand til at aflæse og genkende de signaler, din krop afsender. I denne forbindelse vil vi gennem forskellige mentale og kropslige øvelser give dig stressreducerende redskaber og teknikker, sådan at du selv kan have indflydelse på dit stressniveau og genkende tegn på stress i kroppen.

Pris:

60 min, 850 kr.

10 sessioner,  7650 kr.

Stress behandling er effektiv mod stress i kroppen. Book kompetent stressbehandling i dag.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvor mange oplever problemer med stress?

I Danmark lider mange af problemer med stress, hvad enten de i perioder er stressede eller decideret har stress. Nogle bliver sygemeldte hvis de bliver stressramte, nogle går ned i tid og andre forsøger at holde hverdagen kørende mens de arbejder på at komme ovenpå igen. Uanset hvor du er, er det blot vigtigt at du gør noget ved det, og det faktum at du læser denne tekst betyder at du overvejer det. Ifølge stressforeningen er 35.000 danskere hver dag sygemeldt pga. stress, og over 430.000 danskere oplever alvorlige symptomer på stress. Så det er altså en væsentlig andel af danskerne der oplever problemer med stress og som søger stress behandling. Du er ikke ene om det.

Hvad gør stress ved kroppen?

Et andet godt spørgsmål er hvordan stress påvirker kroppen. Symptomerne kan være forskellige fra person til person, både de psykiske og de fysiske. Symptomerne fungerer som din krops måde at fortælle dig, at noget er alvorligt galt og at du overskrider dine grænser. Det er derfor essentielt at du søger hjælp til stress, så du kan opnå balance igen og komme af med disse symptomer. Udover ubehagelige symptomer kan man faktisk dø af stress. Stressforeningen estimerer at der hvert år dør 1.400 danskere pga. stress og psykisk arbejdsbelastning. Oplever du symptomer på stress, bør du derfor søge hjælp til stress. For den gode nyhed er, at stress kan behandles med effektive og dokumenterede metoder.
Der findes flere stresslidelser, eksempelvis posttraumatisk stress (PTSD) som typisk er kendt fra krigsveteraner, men også kan ramme andre.

Hvorfor opstår stress?

En stresstilstand opstår når man igennem længere tid har fået overbelastet sit nervesystem, hvilket påvirker din krop og dit sind. Stresssymptomerne kan være meget alvorlige, såsom voldsom trykken for brystet. Derfor bør du se sådanne symptomer som et tegn på at din krop ønsker du gør noget ved det. Når man taler om stress, taler man oftest om arbejdsrelateret stress, hvilket helt klart er en væsentlig faktor i de flestes stresstilstand, men det kan også være en lang række andre ting såsom for mange ambitioner, for høje krav man selv har skabt, problemer i familien, økonomiske bekymringer osv.

Hænger stress, angst og depression sammen?

Det kan det gøre. Stress, angst og depression er tilstande som ofte hænger sammen i en eller anden grad. At lide af angst kan være enormt stressende, og at have stress kan gøre en deprimeret. Når stress er ubehandlet kan det bliver en ond cirkel. Derfor er det fornuftigt at søge stressbehandling, hvis man oplever symptomer på tilstanden.

Hvem rammes af stress?

Alle mennesker kan blive ramt af stress. Der er ikke nogen der er immune som sådan. Dog kan vi alle have forskellige grænser for hvornår vi decideret bliver stressramte. Der er ikke noget rigtigt og forkert, og er du blevet ramt af stress skal du vide, at du hverken er ene om det eller er svag. Stress er som regel en tilstand der opstår efter længere tids overbelastning af nervesystemet.

Er det min egen skyld at jeg har stress?

Nej, det er ikke din egen skyld hvis du ender i en stresstilstand. Men hvis du har identificeret at du er meget stresset eller har stress, så bør du tage det alvorligt og søge hjælp til stress, så du kan få det godt igen. Stressbehandling er meget effektivt, så du vil kunne få det godt igen forholdsvist hurtigt.

Stressbehandling i København

Vi tilbyder effektiv behandling af stress i vores hyggelige og trygge lokaler i hjertet af København. Læs mere om vores klinik.