PNES

Oplever du PNES anfald? Vi ser en del klienter på klinikken der oplever epilepsilignende anfald, med krampeligende rystelser, spjæt i arme og ben, ryk i hovedet ofte med en samtidig oplevelse af at føle sig fjerne og ikke rigtig til stede. Mange af dem bliver forskrækkede og ved ikke hvorfor kroppen pludselig opfører sig på den måde. Andre kender godt til anfaldene, men ved ikke at de har et navn, og atter nogle kender alt til diagnosen PNES.

Det er vigtigt at der her skelnes mellem epilepsi som er en neurologisk sygdom og PNES som mere kan beskrives som en dissociationsproces.

PNES – Psykogene ikke-epileptiske anfald

PNES er en forkortelse af: Psychological Non Epileptic Seizures. På dansk: Psykogene ikke-epileptiske anfald. Men kært barn har mange navne, og det kan være at du kender anfaldene fra et andet navn. Her er nogle af dem:

  • Funktionelle anfald
  • Non-epileptiske anfald
  • Uspecificerede krampeanfald
  • Dissociative krampeanfald
  • Stressrelaterede anfald

Hos mange bliver anfaldende udløst af stressbelastning, tidligere oplevelser med traumatiske hændelser, eller vanskeligheden og ubehaget ved en nuværende situation hvor man kan opleve fastlåsthed, ikke kan sige fra eller komme væk. Der er ikke mange der kender til PNES og derfor kan det ofte føles ensomt og anderledes hvis man oplever PNES anfald.

Behandling af PNES

Vores behandling af PNES er sammensat af nogle forskellige komponenter, herunder samtale terapi, psyko- og fysio-education, undersøgelse af belastningsfaktorer, psykopatologi, anfaldshåndtering og psykomotorisk kropsterapi.

I behandlingen af PNES, er det vigtigt at få styr på, i hvilke sammenhænge og situationer anfaldene kommer, da anfaldene ofte bliver udløst af tanker, minder eller følelser. Det er også vigtigt, at undersøge og kortlægge den bagvedliggende årsag, til selve tilstanden. Kortlæggelsen er med til at vi bedre kan forstå hvorfor anfaldene opstår samt at give os nogle af de brikker vi skal bruge for at reducere eller helt komme af med anfaldene.

Da PNES er en diagnose hvor kroppen i meget høj grad er i spil, oplever vores klienter stor gavn af den manuelle del af den psykomotoriske terapi. Her er det nemlig muligt at arbejde kropsligt med anfaldshåndtering. Den manuelle psykomotoriske behandling understøtter også muligheden for at arbejde med og ændre både den muskulære og den emotionelle implicitte hukommelse.

Ved at arbejde med disse forskellige komponenter understøtter vi dig, i den proces det er, at reducere anfaldene således at du med tiden oplever en hverdag med mindre belastning og mere overskud.

Det kan måske være meningsgivende at læse lidt om stressbelastning, for at undersøge om du måske genkender nogle af symptomerne, da øget stressbelastning og PNES ofte hænger sammen.

 

Symptomer på stress

 

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvad er symptomerne på PNES?

Symptomerne på PNES kan være meget forskellige fra person til person. PNES anfald kan godt ligne epileptiske anfald. Det er også derfor at det er vigtigt at blive udredt, da behandlingen for epilepsi og for PNES er meget forskellige, da PNES ikke er en neurologisk sygdom.

De fleste med PNES oplever krampelignende ryk i arme og ben, kast eller ryk med hovedet, nogle få oplever at ansigtsmuskulaturen også er involveret. Øjnene er ofte lukkede, men kan hos nogle være åbne. Nogle oplever at kroppen stivner, eller at de bliver lammede og ude af stand til at bevæge sig, men at de er fuldt bevidste. Andre oplever at være fuldt tilstede men med ufrivillige kropslige ryk og bevægelser.

Man ser ikke anfaldende forekomme under søvn. Anfaldene kan vare fra sekunder til timer. Til forskel fra Epilepsi er det sjældent at man kommer til skade under et PNES anfald, da der stadig er en form for vågenhed involveret i anfaldene. Hvis man har oplevet et langt anfald kan man godt være udmattet efterfølgende og behov for hvile og restitution.

Er PNES epilepsi?

PNES bliver ofte forvekslet med epilepsi, da epileptiske anfald og PNES anfald ofte kan lige hinanden rigtig meget. Men PNES er ikke en form for epilepsi. Forskellen er at epilepsi er en samlet betegnelse for en gruppe tilstande, som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Altså er epilepsi en neurologisk sygdom.

PNES – er ikke en neurologisk sygdom, men kan mere klassificeres som funktionelle anfald, som man også kan forstå som dissociationsprocesser. En dissociation er en afbrydelse eller manglende sammenhæng i bevidstheden. Forstyrrelserne er midlertidige og bunder ikke i skader eller sygdom i nervesystemet. Det er nemlig vigtigt, for det betyder at PNES anfaldende kan reduceres og også helt forsvinde ved behandling.

 

Pris:

60 min, 1.110 kr.