Medicinsk Tidsskrift

Psykomotoriske terapeuter vil ind i varmen

Læs hele artiklen fra Medicinsk Tidsskrift 

En ’ny’ faggruppe forsøger lige nu at finde fodfæste i sundhedsvæsnet – ikke mindst i psykiatrien. Det er de psykomotoriske terapeuter, som i flere andre lande allerede er bredt beskæftigede både i psykiatrien, på børneområdet og i ældreplejen.

”Psykomotoriske terapeuter bør være en fast bestanddel af det tværfaglige samarbejde overalt i sundhedsvæsnet. Krop og psyke påvirker hinanden og bør ikke, som i sundhedsvæsnet i dag, behandles hver for sig. Stress kan give smerter, og smerter kan give stress. Angst kan give hjertebanken, og hjertebanken kan give angst. To gode eksempler på hvorfor den psykomotoriske tilgang er værdifuld i behandling af for eksempel ADHD, stress og angst,” siger Rolf Auhagen.

Han er formand for den faglige organisation Danske Psykomotoriske Terapeuter, og mener, at det er ’synd og skam’, at denne faggruppe endnu ikke er særlig rigt repræsenteret i sundhedsarbejdet inden for rehabilitering og i sygehus-, distrikts- og socialpsykiatrien. For disse terapeuter kan noget, som ingen andre faggrupper kan, og som der er et stigende behov for, f.eks. fordi stadig flere mennesker rammes af stress, angst og ADHD.