Akutte og kroniske smerter

Lider du af akutte eller kroniske smerter, kan et psykomotorisk behandlingsforløb mod disse smerter måske være noget for dig. Læs mere om de forskellige smerteoplevelser her og send en forespørgsel, hvis du vil vide mere.

Smerte

Akutte smerter

Akutte smerter er vigtige og fortæller os, at vi skal skal stoppe en handling eller påvirkning. På den måde er vi i stand til at beskytte os mod mulige skadelige ting i omgivelserne og i os selv.

Det kan for eksempel være, at vi skal fjerne en gnavende sten fra skoen, inden den laver sår, eller at vi per refleks tager hånden til os, hvis vi rører ved noget der brænder. Det kan også være at vi beskytter en skadet del af kroppen, så skaden ikke forværres og helingen kan foregå bedst muligt, for eksempel ved at undgå at støtte på et brækket ben. Eller at kroppen sender signal til os om, at vi har en sygdom som ikke kan ses, for eksempel mavesmerter, og får os til at gå til lægen og blive undersøgt.

Kroniske eller længevarende smerter

Kroniske smerter er længerevarende smerter på mere end 6 måneder. Kroniske smerter kan eksempelvis opstå som følge af en akut skade, fx. en trafikulykke eller en gigtsygdom. Når smerteoplevelsen vedbliver sin intensitet efter den er akutte skade er helet, kan den betegnes som en længerevarende smerteproblematik. De længerevarende smerter kan påvirke vores generelle livskvalitet.

Der kan være forskellige symptomer tilknyttet smerten, så som: søvnproblematikker, bekymringstendens, øgede kropslige og mentale stresssymptomer, opspændt muskulatur og nedsat energiniveau m.m.

Fysiske smerter uden lægefaglig forklaring

Udover akutte og længerevarende smerter findes også smerter hvor der endnu ikke kan findes en fysiologisk årsag. Denne form for smerte kan komme til udtryk som generende spændingstilstande, træthed, uro, og smerter der bevæger sig rundt i kroppen. En krop der oplever denne form for smerte vil ofte være meget belastet, forpint og stresset. Denne kropslige stresstilstand forstærker hjernens oplevelse af smerteimpulser fra kroppen.

Eksempler på disse tilstande er: forskellige muskelsmerter, uspecifikke lænderygsmerter, spændingshovedpine, fibromyalgi, kroniske piskesmældssymptomer og kronisk træthedssyndrom.

Det geniale ved psykomotorisk terapi målrettet smerter

Som psykomotoriske terapeuter arbejder vi med kroppen og psyken og sammenhængen herimellem. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige smerter og også de udfordringer smerten giver i forhold til privat og arbejdsliv.

I den kropslige behandling benytter vi fx afspænding, ergonomisk vejledning, kropsholdnings-analyse samt øvelser for eksempelvis nakke, skulder og ryg for at afhjælpe smerterne og ved behov opbygge en større bevægelighed og kropslig styrke.

Med den fleksibilitet som psykomotorisk behandling indeholder, herunder muligheden for at tilrettelægge behandlingsforløbet til den enkelte, samt at inddrage både kroppen og de følelsesmæssige udfordringer, oplever vores klienter at de får mere psykisk og fysisk overskud, og at det ikke længere er smerten der styrer deres liv, men dem selv.

Klientudtalelser

Spørgsmål og svar om akutte og kroniske smerter

Hvad er akutte smerter?

Akutte smerter er kort fortalt smerter der opstår akut. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en skade eller uhensigtsmæssig brug af kroppen. Det kan også være et signal fra kroppen om skjult sygdom som vi bør tage hånd om.

Hvad er kroniske smerter

Kroniske smerter er smerter der forbliver i kroppen. Det kaldes også længerevarende smerter. Typisk siger man at der er tale om kroniske smerter når de forbliver i mere end 6 måneder. Det er meget forskelligt hvad årsagen er og hvad der skal til for at forbedre tilstanden. Derfor giver det god mening at søge behandling hos en specialist der undersøger kroppen som helhed og finder ind til essensen.

Jeg har smerter uden årsag, kan det behandles?

Sandsynligvis ja! Selv hvis man oplever at have smerter uden årsag, eller sågar har fået oplyst af sin læge at der ingen årsag er, er der som regel altid et eller flere underliggende årsager til smerten. Husk at smerte også kan være et signal fra kroppen om noget skjult der bør behandles. I forbindelse med behandling her hos Psykomotoriske Terapeuter København går vi ind og undersøger tilstanden og finder frem til hvad der præcist skal til for at udbedre den. Er du interesseret i at høre hvad vi kan gøre for dig, er du velkommen til at tage kontakt til os.