Søvnproblemer

Søvnforstyrrelser

Søvnproblemer i form af manglende, forstyrret eller afbrudt søvn rammer de fleste mennesker i kortere perioder i løbet af livet.

Søvnforstyrrelser er en almindelig reaktion i perioder hvor man kan være særligt udfordret eksempelvis i forbindelse med øget arbejdsmæssig belastning, tab, stress, sygdom, smerter etc. Problemet opstår når denne akuttilstand med midlertidige søvnproblemer sætter sig fast og bliver en vanetilstand, hvor du kommer ind i en ond cirkel med dårlig søvnkvalitet og som oftest opbygger angst for ikke at kunne sove, for ikke at kunne klare dit arbejde, for ikke at kunne være der for din familie osv. Dette ses også ved langvarig stressbelastning.

Ved langvarige søvnproblemer med for lidt søvn og for dårlig søvnkvalitet vil dette have indflydelse på den samlede livskvalitet, og du vil som oftest opleve at det påvirker dig både følelsesmæssigt, kognitivt, kropsligt og socialt. Det er i disse tilfælde at der er behov for behandling og hjælp til at genoprette en sundt og restituerende søvnmønster.

Søvnproblemer, søvnforstyrrelser og søvnløshed/insomni kan se ud på mange forskellige måder:

  • Du kan have svært ved at falde i søvn, kropslig uro og/eller tankemylder kan holde dig vågen.
  • Afbrudt søvn, én eller flere opvågninger i løbet af natten, du kan opleve at du vågner efter bare nogle få timers søvn og derefter har svært ved at falde i søvn igen.
  • Urolig og let søvn, du sover, men føler dig ikke udhvilet når du vågner.
  • Fysiologiske problematikker så som snorken, søvnapnø, kramper og uro i benene kan også påvirke søvnkvaliteten. Nogle af disse problematikker kan også afhjælpes ved psykomotorisk behandling.

 

Psykomotorisk søvnbehandling kan både være et supplement eller alternativ til sovemedicin, dette afhænger af karakteren af din søvnforstyrrelse samt hvilken aftale der laves med egen læge. Psykomotorisk søvnterapi kan også være en støtte under en eventuel udtrapningsproces fra sovemedicin.

Klientudtalelser

Pris:

60 min, 1.100 kr.

 

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvor mange har søvnproblemer?

I Danmark lider mange af søvnforstyrrelser og søvnproblemer. Andelen varierer fra undersøgelse til undersøgelse, men en undersøgelse fra 2018 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen viser at knapt halvdelen af danskerne lider af søvnbesvær i forskellig grad. Heraf svarer 13% at de er meget generede af dette. Årsagen er ikke entydig, men antallet af danskere med disse lidelser er stigende.

Er søvnproblemer arvelige?

De fleste søvn-relaterede lidelser er ikke arvelige, men der findes mindst én der er direkte arvelig. Dog kan de underliggende problemer der skaber lidelsen godt være arvelig. Det er derfor vigtigt at få kortlagt søvnforstyrrelserne, så de behandles korrekt og mest effektivt.

Hvordan behandler man søvnløshed?

Søvnløshed (insomni) er når man ikke kan sove, enten fordi man ikke kan falde i søvn eller fordi man ikke kan sove igennem en hel nat. Ved søvnløshed skelner man mellem akut insomni og langvarig insomni. Akut insomni er meget almindeligt og et mindre invaliderende problem for den enkelte, da alle har perioder hvor det af forskellige årsager kan være svært at opretholde en stabilt søvnmønster. Eksempelvis grundet midlertidig stress, en forelskelse, jetlag, fysisk sygdom og bekymringer.

Langvarig insomni er når man lider af søvnløshed i mere end ca. 3 uger. En effektiv behandling mod begge typer søvnløshed/insomni er psykomotorisk søvnterapi. Tager man sovemedicin kan man desuden lave en nedtrapning af medicinen over tid, ved hjælp af behandlingen. Foruden terapien er der en række ting man kan gøre som kan være gavnligt.

Hænger søvnproblemer sammen med andre ting?

Som regel er der en eller flere underliggende problemer, psykologiske eller kropslige, der enten er kilden til søvnproblemerne eller er med til at skabe dem. Lider man eksempelvis af stress, vil man ofte også sove dårligt. Ligeledes hvis man lider af angst eller andre psykiske lidelser. Længerevarende smerteproblematikker kan ofte også være skyld i en dårligere søvnkvalitet. Det kan dog også gå den anden vej, at søvnproblemerne er med til at skabe eller forværre andre lidelser såsom stress og angst.

Hvad gør jeg hvis jeg oplever søvnproblemer?

Oplever du søvnforstyrrelser eller dårlig søvnkvalitet, har du mulighed for at søge hjælp til at løse søvnproblemerne. Et psykomotorisk søvnterapiforløb indebærer en række forskellige kropslige og psykologiske elementer der bl.a. hjælper dig til at komme tilbage til et restituerende søvnmønster og også undersøge hvad der ligger bag søvnforstyrrelsen, og tage hånd om dette.  En vigtig del af behandlingen er afspænding, der hjælper dig til at blive mere bevidst om dine spændingsmønstre. De der gennemgår et søvnterapiforløb opnår en betydelig forbedring af deres livskvalitet.