Søvnproblemer

Søvnproblemer

Søvnproblemer i form af manglende, forstyrret eller afbrudt søvn rammer de fleste mennesker i kortere perioder i løbet af livet.

Søvnforstyrrelser er en almindelig reaktion i perioder hvor man kan være særligt udfordret eksempelvis i forbindelse med øget arbejdsmæssig belastning, tab, stress, sygdom, smerter etc.

Problemet opstår når denne akuttilstand med midlertidige søvnproblemer sætter sig fast og bliver en vanetilstand, hvor du kommer ind i en ond cirkel med dårlig søvnkvalitet og som oftest opbygger angst for ikke at kunne sove, for ikke at kunne klare dit arbejde, for ikke at kunne være der for din familie osv. Det samme ses også ved langvarig stressbelastning.

Ved langvarige søvnproblemer med for lidt søvn og for dårlig søvnkvalitet vil dette have indflydelse på den samlede livskvalitet, og du vil som oftest opleve at det påvirker dig både følelsesmæssigt, kognitivt, kropsligt og socialt. Det er i disse tilfælde at der er behov for behandling og hjælp til at genoprette en sundt og restituerende søvnmønster.

Det vi kalder søvnproblemer kan opdeles i mange forskellige kategorier. Der kan være både fysiologiske, medicinske og psykologiske grunde at vi oplever søvnproblemer. Her er nogle eksempler på hvordan søvnproblemer kan opleves:

 • Du kan have svært ved at falde i søvn, kropslig uro og/eller tankemylder kan holde dig vågen.
 • Afbrudt søvn, én eller flere opvågninger i løbet af natten, du kan opleve at du vågner efter bare nogle få timers søvn og derefter har svært ved at falde i søvn igen.
 • Urolig og let søvn, du sover, men føler dig ikke udhvilet når du vågner.
 • Du kan opleve at vågne, men ikke at kunne bevæge dig – søvnparalyse.
 • Du oplever ængstelighed
 • Ufrivillige spjæt og benbevægelser.
 • Bekymringer angående din søvn holder dig vågen eller holder dig fra at gå i seng.
 • Fysiologiske problematikker så som snorken, søvnapnø, kramper og uro i benene kan påvirker søvnkvaliteten.
 • Du oplever kropslige smerter.
 • Du har kropslige spændinger.

Forskellige søvnproblemer

Vi vil informere lidt om hvilke søvnproblemer vi oftest møder på klinikken og derfor har mest erfaring med i nedenstående:

Søvnløshed eller insomni:

Er den mest almindelige årsag til søvnproblemer. Søvnløshed kaldes også insomni og man skelner mellem akut søvnløshed og kronisk søvnløshed.

Akut søvnløshed er noget vi alle oplever en gang imellem. Denne tilstand er påvirket af ydre faktorer fx stress, ængstelse eller bekymringer. Det kan være en eksamen, problemer i parforholdet eller økonomiske problemer. Når problemerne er aftaget vender man tilbage til sin almindelige søvnrytme.

Kronisk søvnløshed taler man om, når tilstanden varer over tre måneder. Akut søvnløshed opleves hvis det ikke er muligt at ændre de ydre faktorer der påvirker søvnrytmen og kvaliteten af søvnen. Eller når akut søvnløshed udvikler sig til kronisk søvnløshed. Det kan ske ved en form for betingning, soveværelset eller sengen bliver associeret med vågenhed, og selv om man er meget træt, bliver man lysvågen når man lægger sig i sengen.

Ved begge disse kroniske tilstande, følger ofte en eller forskellige vågenhedsproblemer, som vi lister nedenfor:

 • Bekymringer angående søvn
 • Humørsvingninger
 • Øget irritabilitet
 • Nedsat energi
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Øget risiko for ulykker

 Søvnparalyse:

Ofte er søvnparalyse en del af symptombilledet på narkolepsi, men søvnparalyse kan sagtens optræde hos personer uden forbindelse til narkolepsi. Søvnproblemer forbundet til Søvnparalyse er en ufarlig tilstand som dog kan opleves meget ubehagelig og for nogle meget skræmmende.

Grunden til ubehaget er, at man oplever at man er vågen, uden at man kan bevæge sig eller tale. Nogle gange kan der tillige forekomme hallucinationer sammen med søvnparalysen, som kan understrege følelsen af ubehag. Søvnparalyse varer typisk i kort tid, fra sekunder til få minutter.

Søvnparalyse skyldes en forstyrrelse af REM søvnen ved indsovning. Under REM søvn er hjernes kommunikation til musklerne blokeret. Årsagen til dette er, at vi helst ikke skal begynde at udføre de ting vi oplever i vores drømme i virkeligheden. Det er egentlig meget smart 🙂

Søvnparalyse opstår når vi pludselig vågner under REM søvn. Grunden til at vi her oplever os lammende og uden at kunne tale, er fordi det tager noget tid, før hjernen omstiller sig fra REM søvn til vågen tilstand.

Mange der har søvnproblemer som søvnparalyse vil begynde at frygte for at gå i seng og blive ængstelige for at sove, hvilket i værste tilfælde kan udløse andre søvnproblemer så som fx kronisk søvnløshed som står beskrevet i det tidlige afsnit.

Restless legs syndrom:

Søvnproblemer vedrørende Restless legs syndrom kan også bare kaldes rastløse ben. Det er et behov for at bevæge benene, som ofte forværres hvis man sidder stille eller ligger ned. Tilstanden er ikke nødvendigvis forbundet med ubehag. Symptomerne lindres ved bevægelse og stræk af benene. For nogle er tilstanden kun tilstede om aftenen eller om natten. Denne tilstand kan i værste tilfælde udvikle sig til søvnløshed da rastløsheden vil forstyrre indsovningen samt nattesøvnen.

Ved denne tilstand er det vigtigt at undersøge om de rastløse ben skyldes jernmangel eller eventuelt en medicinsk bivirkning.

Stress og angst :

Både stress, ængstelighed og forskellige angstlidelser kan påvirke søvnen. Hvis du oplever søvnproblemer som har udspring i enten en stressbelastning eller angst er det vigtigt at du arbejder med den underliggende årsag.

Smerter:

Smerte er en kompleks oplevelse, som består af både fysiologiske og psykologiske komponenter. Oplever vi lange perioder med smerte eller har kroniske smerter, vil dette ofte have indflydelse på kvaliteten af vores søvn.

Psykomotorisk søvnbehandling kan både være et supplement eller alternativ til sovemedicin, dette afhænger af karakteren af din søvnforstyrrelse samt hvilken aftale der laves med egen læge. Psykomotorisk søvnterapi kan også være en støtte under en eventuel udtrapningsproces fra sovemedicin.

Klientudtalelser

Pris:

60 min, 1.100 kr.

 

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvor mange har søvnproblemer?

I Danmark lider mange af søvnforstyrrelser og søvnproblemer. Andelen varierer fra undersøgelse til undersøgelse, men en undersøgelse fra 2018 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen viser at knapt halvdelen af danskerne lider af søvnbesvær i forskellig grad. Heraf svarer 13% at de er meget generede af dette. Årsagen er ikke entydig, men antallet af danskere med disse lidelser er stigende.

Er søvnproblemer arvelige?

De fleste søvn-relaterede lidelser er ikke arvelige, men der findes mindst én der er direkte arvelig. Dog kan de underliggende problemer der skaber lidelsen godt være arvelig. Det er derfor vigtigt at få kortlagt søvnproblemet, så det behandles korrekt og mest effektivt.

Hvordan behandler man søvnløshed?

Søvnløshed (insomni) er når man ikke kan sove, enten fordi man ikke kan falde i søvn eller fordi man ikke kan sove igennem en hel nat. Ved søvnløshed skelner man mellem akut insomni og langvarig insomni. Akut insomni er meget almindeligt og et mindre invaliderende problem for den enkelte, da alle har perioder hvor det af forskellige årsager kan være svært at opretholde en stabil søvnrytme. Eksempelvis grundet midlertidig stress, en forelskelse, jetlag, fysisk sygdom og bekymringer.

Langvarig insomni er når man lider af søvnløshed i mere end tre måneder. En effektiv behandling mod begge typer søvnløshed/insomni er psykomotorisk søvnterapi.

Et forløb med psykomotorisk søvnbehandling består af tre dele, der hver især indeholder både kropslige og psykologiske elementer:

 • En kortlægning af karakteren af dine søvnforstyrrelser, omstændighederne omkring dem, samt hvad dit individuelle behov for støtte er (kropsligt, psykologisk eller adfærdsmæssigt).
 • En her og nu indsats for at understøtte det akutte behov for hvile og restitution gennem afspændende behandling og kropslige teknikker der understøtter og genopretter kontakten til kroppens ro/hvile system (det parasympatiske nervesystem).
 • Undersøgelse af omstændighederne omkring søvnforstyrrelsen og efter individuelt behov sætte ind med kropslig, kognitiv, adfærdsmæssig eller edukativ indsats for at understøtte processen tilbage til et vedvarende restituerende søvnmønster. Du vil muligvis blive bedt om at foretage forskellige praktiske og adfærdsmæssige ændringer samt kropslige eller mentale øvelser hjemme for at opbygge den gode søvn igen.

Hænger søvnproblemer sammen med andre ting?

Som regel er der en eller flere underliggende problemer, psykologiske eller kropslige, der enten er kilden til søvnproblemerne eller er med til at skabe dem. Lider man eksempelvis af angst eller er stresset vil man ofte også sove dårligt. Længerevarende smerteproblematikker kan ofte også være skyld i en dårlig søvnkvalitet. Det kan dog også gå den anden vej, at søvnproblemerne er med til at skabe eller forværre andre lidelser såsom stress og angst.

Hvad gør jeg hvis jeg oplever søvnproblemer?

Oplever du søvnforstyrrelser eller dårlig søvnkvalitet, har du mulighed for at søge hjælp til at løse søvnproblemerne. Et psykomotorisk søvnterapiforløb indebærer en række forskellige kropslige og psykologiske elementer der bl.a. hjælper dig til at komme tilbage til et restituerende søvnmønster samt undersøge hvad der ligger bag søvnforstyrrelsen, og tage hånd om dette. De der gennemgår et søvnterapiforløb opnår en betydelig forbedring af deres livskvalitet.