Forskning

 

forskning psykomotorisk terapi

Forskningsteam

Psykomotoriske Terapeuter København er en del af forskningsteamet på projekt EPIAS, et forskningsprojekt under Københavns professionshøjskole, der undersøger effekten af psykomotorisk terapi målrettet klienter med stress eller angstsymptomer.

Projektet blev opstartet i november 2017 og forventes afsluttet medio 2020.

Forskningsteamet består udover Sheila Simonsen og Annemarie T. Lange fra Psykomotoriske Terapeuter København også af  psykomotorisk terapeut og kandidatstuderende fra RUC Lotte Børsting Krog, Cand. psych og adjunkt ved psykomotorikuddannelsen Anders Bech Christiansen samt lektor og ph.d. Steen Schytte Olsen.

 

Deltagerinformation
EPIAS – En videnskabelig undersøgelse af psykomotorisk behandling

Undersøgelsens formål er at give viden om hvilke virkninger der er ved at gå i psykomotorisk terapi. Denne viden er vigtig for tilrettelæggelse af klientforløb og i forhold til muligheder for at tilbyde psykomotorisk behandling til forskellige klientgrupper.

Undersøgelsen varetages af forskningsprogrammet ved UCC / Københavns Professionshøjskole.

Ønsker du at medvirke i undersøgelsen, vil vi bede dig – inden din indledende samtale – at besvare et spørgeskema på en af de ipads, der ligger i klinikken. Spørgsmålene handler om kropslige symptomer og helbreds-/ og arbejdssituation. Hvis du fortsætter i behandlingen, vil du undervejs i dit behandlingsforløb få tilsendt korte opfølgende spørgeskemaer, ca. hver 3 behandlingsgang. 6 mdr efter sidste behandlingsgang modtager du et afsluttende spørgeskema. Dette sker på email.

Det er frivilligt og uden risici at deltage. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for din behandling.

Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort i et internationalt tidsskrift. Vi forventer at undersøgelsen er afsluttet medio 2020, og at resultaterne er klar i september 2020. Du er altid velkommen til at kontakte klinikken eller de projektansvarlige i UCC for at høre nærmere om resultaterne fra undersøgelsen.

Fortrolighed

Data opbevares fortroligt og alle indsamlede data anonymiseres, således at ingen personfølsomme data kan spores tilbage til dig. Din behandler har ikke adgang til de informationer, du giver i spørgeskemaerne.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte de projektansvarlige ved forskningsprogrammet Sundhed, UCC / Københavns Professionshøjskole:

Anders Bech Christiansen, anbe@ucc.dk – tlf: 42801070
Lektor, cand.psych.

Steen Schytte Olsen – stso@ucc.dk – tlf:  41897309
Lektor, ph.d., cand.scient