Symptomer på stress

Symptomer på stress

Symptomer på stress kan komme til udtryk som kropslige sansninger, eller som kognitive eller adfærdsmæssige ændringer. Det er meget forskelligt, hvilke symptomer på stress den enkelte oplever. Det er heller ikke altid, at symptomerne bliver forbundet med stress eller overbelastning i starten. Ofte kan det tage lang tid at acceptere og anerkende, at man er i en stresstilstand og bør gå i stressbehandling.

Stresssymptomer

Symptomer på stress kan være mange og det er forskelligt fra person til person hvilke stresssymptomer der træder i forgrunden. Du finder her en test med stresssymptomer, som du kan tage for at se, om du bør overveje at søge læge for de symptomer du oplever.

Du kan få bedre styr på symptomer på stress ved at opdele symptomerne i  fysiske og psykologiske/adfærdsmæssige symptomer:

Fysiske symptomer på stress:

 • Svimmelhed
 • Anspændthed i kroppen, muskelspændinger
 • Ændring i appetit, du enten spiser mere eller mindre end du plejer
 • Høj puls, hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk
 • Hovedpiner
 • Pludselige temperaturstigninger
 • Kropslig uro
 • Kropslige smerter
 • Forstyrret søvnmønster, urolig- eller afbrudt søvn, søvnløshed
 • Øget træthed
 • Ondt i maven
 • Spændinger i halsen
 • Klump i halsen
 • Hyppige infektioner
 • Svedige håndflader
 • Nedsat sexlyst

Adfærdsmæssige og psykologiske stresssymptomer:

 • Øget Irritabilitet – kortere lunte, aggressivitet
 • Glemsomhed, svært ved at huske og overskue sine gøremål
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Følelsen af aldrig at blive færdig med sine opgaver, ikke at kunne tænke en tanke til ende
 • Tankemylder, tankerne kører i ring
 • Svært ved at træffe beslutninger og udføre dem
 • Let til tårer, grådlabil
 • Tilbagetrækning fra sociale relationer
 • Øget tendens til bekymring og lavt stemningsleje
 • Generelt mindre lyst til de ting du plejer at have lyst til
 • Større forbrug af stimulanser som fx cigaretter, alkohol og kaffe.

Har man stress vil man genkende en kombination af nogle af de ovenstående symptomer.

Kortvarige stresssymptomer

Kortvarig stress er ikke farligt for kroppen – kroppen er designet til at håndtere stress i kortvarige perioder med intens belastning. Dette kaldes en tilpasningsreaktion, og det er noget vi oplever hele tiden. Det er derimod langvarig stress man skal være opmærksom på at håndtere i tide. Går du med ubehandlet langvarig stress er du i risikogruppen for efterfølgende at få angst og depression, så der er god grund til at tage de første stresssymptomer alvorligt og lære at håndtere dem i tide. Langvarig stress kan blive en ny normaltilstand, en form for kronisk stress i kroppen som man til sidst ikke længere registrerer. Da kroppen ikke er gearet til langvarig stress slider det på kroppen, forstyrrer kroppens fysiologiske processer og gør den mere sårbar for angst, depressioner, infektioner og inflammationstilstande.

Om fysiske symptomer på stress

De fysiske stress symptomer er signaler fra kroppen om, at vi bør stoppe op, lytte og foretage nogle ændringer eller justeringer. De fysiske symptomer varierer fra person til person og i forhold til alder. Mindre børn vil ofte klage over diffuse mavesmerter, centreret omkring navlen, og en del kan have forstoppelse. De lidt ældre børn klager oftere over hovedpine. Voksne kan også opleve svimmelhed og hovedpine og klump i halsen, men vil derudover ofte opleve indre uro og hjertebanken.

Det vigtigste er at finde ud af, om symptomerne skyldes stress eller ej. Hvis de er stressbetingede, må man få identificeret årsagerne, så man ved hvor man skal lave om på noget, sådan at vi igen kan opleve glæde og overskud i hverdagen. Årsagerne er ofte at finde i tilknytning til forandringer i form af at stifte familie, forfremmelse eller afskedigelse på arbejdet, skoleskift eller til længerevarende forløb med sygdom, arbejdsbelastning, uklare rammer og forventninger etc.

Klump i halsen stress

Et symptom som mange stressramte tit mærker er en følelse af at have en klump i halsen (også kaldet Globulus). Ved belastningsreaktioner samt angst lidelser kan der komme muskelspændinger omkring hals og strube. Ligesom der kan forkomme øget muskelspænding omkring skulderbælte og nakke.

Om adfærdsmæssige symptomer på stress

De adfærdsmæssige symptomer på en belastningstilstand vil ofte være symptomer, der også kan mærkes af dem omkring os.

Nogle af de adfærdsmæssige symptomer forsvinder hurtigt igen. Indre uro, irritabilitet og ubeslutsomhed kender de fleste til, når presset i hverdagen bliver for meget. Så længe de ikke varer ved, betyder de mindre.

Oplever man imidlertid mere vedvarende, sværere symptomer, så som søvnløshed, aggressivitet, øget sygefravær eller et øget brug af stimulanser, kan det være et signal om at søge hjælp til at komme i trivsel igen.

Om psykologiske symptomer på stress

De psykologiske symptomer på stress mærker vi ofte på den måde, at vi bliver dårligere til at huske ting og gøremål og til at planlægge og udføre opgaver.

Vi har sværere ved at koncentrere os end normalt, hvilket kan gøre at vi bliver irritable, utålmodige og ikke så rare at være sammen med, som vi ellers plejer at være.

Psykologiske stresssymptomer bør tages alvorligt, idet de potentielt kan udvikle sig til angst og depression.

Psykomotorisk stressbehandling

Psykomotorisk terapi tager hånd om både akut stress og langvarig stress. I stressbehandlingen går vi ind og understøtter og imødekommer kroppens behov for hvile og restitution.  For at forebygge stress på den lange bane arbejder vi først og fremmest med at genkende og registrere tegn og symptomer på fysisk og psykisk stress og lære hvordan man bedst forholder sig og håndterer symptomerne når de opleves.

Her kan du læse mere om stressbehandling hos PMTK

Klientudtalelser