Afspænding

Afspænding – En vigtig del af psykomotorisk behandling

Afspænding har blandt andet en lindrende effekt på indre uro, spændingshovedpine og søvnløshed. Nogle af vores klienter benytter afspændingsbehandling som stressforebyggende behandling og/eller til at understøtte kropsligt velvære og restitution.

Afspændingen opnås ved manuel behandling, hvilket er en respektfuld og blid behandling af muskler og væv, der foregår udenpå tøjet.

Under afspændingen bliver pulsen langsommere, vejrtrækningen bliver mere regelmæssig og rolig, og muskler og led afslappes. Terapeuten arbejder aktivt med at bevidstgøre klienten om vanespændingsmønstre, og gennem rolige greb og stræk at invitere kroppen til at registrere disse spændinger og slippe dem.  I takt med at du gennem afspændingsbehandlingen bliver mere bevidst om dine spændingsmønstre, får du også større mulighed for selv at lære at slippe dem.

Når vi arbejder med afspænding er det med henblik på at afbalancere kroppens spændingstilstand, sådan den er hensigtsmæssig og “økonomisk” i forhold til de krav, der skal imødekommes.

Gennem afspænding bliver klienten bedre til at lægge mærke til kropsligt behag og ubehag, for eksempel i forhold til træthed, anspændthed, og følelsesmæssige tilstande.

“en vigtig sammenhæng mellem kropslige og mentale fænomener…”

Vi er ofte ikke bevidst om den vigtige sammenhæng mellem kropslige og mentale fænomener. Denne sammenhæng er en potentiel ressource, som vi kan lære at udnytte ved, at vi i afspændingen arbejder med kropsbevidsthed i forhold til psykologiske reaktionsmønstre.

Når vi bruger afspænding som en del af behandlingen er det for at skabe en klarere fornemmelse for og forståelse af kroppens signaler. Du lærer at genkende situationer, der aktiverer dig både kropsligt og mentalt, og du kan få nye muligheder og strategier for bevidst at handle mere hensigtsmæssigt og undgå belastning og stress symptomer.

Træthed og sult kan følges af koncentrationsbesvær og irritabilitet, anspændthed kan lede til nervøsitet osv. Kroppen informerer os konstant om, hvilken tilstand vi er i.

Afspænding - lær at slappe af, så du kan sove godt

Klientudtalelser