Hovedpine

De fleste har oplevet at have hovedpine. Men for nogle optræder denne form for hovedpine meget hyppigt. Så hyppigt, at den har stor indflydelse på livskvaliteten generelt.

Er man en af dem, der oplever hyppige hovedpiner, også kaldet spændingshovedpine, kan en hverdag præget af smerter og ubehag gøre det svært at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen.

Oplevelsen af at være styret af smerter kan fylde rigtig meget følelsesmæssigt.

Det er vigtigt, at man i behandlingen af hovedpine afhjælper smerterne og samtidig kan understøtte muligheden for, at klienten bliver forstået i forhold til de følelsesmæssige udfordringer, der følger med spændingshovedpinen.

De præcise årsager til tilstanden kendes ikke, men man ved, at der er en række forhold, der kan påvirke eller udløse hovedpinen.

F.eks kan søvnproblemer, stress, bekymringer og muskelspændinger have indflydelse på hovedpinen.
Overforbrug af smertestillende kan også have forårsage hovedpine.

Sådan afhjælper vi din hovedpine

I et hovedpine behandlingsforløb hos os, vil vi starte med at finde ud af hvilke faktorer der har indflydelse på netop din spændingshovedpine.

Som psykomotoriske terapeuter arbejder vi med kroppen og psyken og sammenhængen herimellem. Det betyder at vi både kan arbejde med de kropslige smerter ved hovedpinen og også de udfordringer hovedpinen giver i forhold til privat og arbejdsliv.

Alt efter hvilke faktorer der forårsager hovedpinen, vil behandlingsforløbet se forskelligt ud.

Hvis hovedpinen er forårsaget af søvnproblemer vil det være relevant at inddrage afspændingsbehandling, og også at gennemgå dine søvnvaner, så vi herigennem kan understøtte et restituerende og opbyggende søvnmønster, som vil have indflydelse på din hovedpine .

Hvis det derimod er ensidig arbejdsstilling der forårsager hovedpinen, er det vigtigt at ændre på din arbejdsstilling til en mere hensigtsmæssig stilling, og så er det relevant at inddrage kropslige øvelser og afspænding, således at kroppen får ro og hvile, så du også lærer at anvende kroppen mere økonomisk i forhold til de krav der stilles på arbejdet.

Med den fleksibilitet som psykomotorisk behandling indeholder, herunder muligheden for at tilrettelægge behandlingsforløbet til den enkelte, samt at inddrage både kroppen og de følelsesmæssige udfordringer, oplever vores klienter at de får mere psykisk og fysisk overskud, og at det ikke længere er smerten der styrer deres liv, men dem selv.

Du er velkommen til at læse mere om søvnbehandling hos PMTK

Alternativt kan du læse om stresssymptomer

Klientudtalelser

Spørgsmål og svar om spændingshovedpine

Hvad er spændingshovedpine?

Spændingshovedpine beskrives oftest som en trykkende smerte, der føles som et stramt bånd rundt om hovedet. Smerten fra denne type hovedpine kan være kraftig og dermed gå ud over livskvaliteten. I modsætning til andre former for hovedpiner påvirkes den sjældent af lys, lyd og fysisk aktivitet. Det er som regel nogle andre ting der udløser hovedpinen.

Kan jeg få hjælp til spændingshovedpine?

Ja. Gennem psykomotorisk terapi kan du blive fri af din hovedpine. Den konkrete behandling tilpasses til den enkeltes situation, som beskrevet længere oppe på denne side, men fælles for alle er at den er yderst effektiv.

Hvordan foregår en behandling af spændingshovedpine?

Ved behandling af spændingshovedpine er der ikke én behandlingstilgang der fungerer lige godt på alle. Derfor tilpasses behandlingstilbudet den enkelte, med afsæt i kroppen, sindet og situationen. Hvis du er nysgerrig på hvordan vi vil gribe din spændingshovedpine an, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Hænger min hovedpine og stress sammen?

Vedvarende og gentagende hovedpine er et af de mange typiske symptomer i forbindelse med stress. Det er forskelligt hvilke symptomer en stresset person oplever, men hovedpine og spændinger er ofte blandt de mest almindelige. Det kan let gå hen at blive en yderst ubehagelig smertetilstand som går voldsomt ud over livsglæden og dagligdagen. Den gode nyhed er dog at det kan behandles, så du bliver helt fri af det.