Posttraumatisk stress – Symptomer og behandling af PTSD

Posttraumatisk stress kaldes også posttraumatisk stresslidelse, posttraumatisk belastningsreaktion og PTSD.

Hvorfor får man posttraumatisk stress?

Posttraumatisk stress reaktion opstår når én eller flere voldsomme eller truende begivenheder sætter sig fast og genopleves kropligt og i hukommelsen med stress og angst igen og igen i lang tid efter hændelsen. Posttraumatisk stress kan betegnes som en form for kronisk stress tilstand hvor kroppen ikke oplever at den traumatiske begivenhed er rigtig overstået og derfor hele tiden befinder sig i en højarousal tilstand.

Traumatisk stress kan opstå som følge af en enkelt voldsom begivenhed eller en langvarig truende situation som ikke efterfølgende er blevet bearbejdet. Man kender typisk posttraumatisk stress fra krigsveteraner, men traumatisk stress kan også være en følge af seksuelle overgreb i barndommen, overfald, overværelse af vold, voldtægt, trafikulykker eller katastrofer, truende situationer hvor man har oplevet sig fastholdt i en situation som kroppen registrerer som livstruende uden mulighed for at undslippe.

Symptomer på posttraumatisk stress (PTSD)

Lider man af posttraumatisk stress vil et af symptomerne være at almindelige hændelser hverdagen kan fremkalde livagtige minder (flashbacks) og angst der får dig til at genopleve den traumatiske situation. Det kan være særlige lyde, lugte, en person på gaden der bevæger sig på en særlig måde som kan genaktivere traumet med efterfølgende angstreaktion. Ubehandlet kan der med tiden komme flere og flere ting der kan udløse et flashback eller en kropslig angstfyldt genoplevelse. Derfor kan man se at mennesker med posttraumatisk stress efterhånden isolerer sig mere og mere for så vidt muligt at undgå at udløse en genoplevelse.

Kronisk stress og angst bliver en del af hverdagen med posttraumatisk stress. Posttraumatisk stress skal altså forstås som en stressbelastning forårsaget af en voldsom hændelse, forskellen er blot at denne stressreaktion ikke aftager, men vedbliver at være præsent i kroppen med kroniske stress symptomer, højt alarmberedskab, både i form af fysisk stress og psykisk stress, tendens til let at fare sammen og blive forskrækket, oplevelser af flashbacks, angst symptomer, søvnforstyrrelser og tilbagevendende mareridt.

Her kan du læse mere om symptomer på stress

Du er også velkommen til at læse om stressbehandling hos PMTK

Du kan også læse Psykiatrifondens beskrivelse af PTSD

Psykomotorisk behandling for mennesker med posttraumatisk stress

Ved langvarig stressbelastning kan det være svært at koncentrere sig samt at lære og huske nye ting. På grund af det kronisk høje alarmberedskab i kroppen kan det være problematisk at indoptage og huske nye kognitive strategier og handlemåder, kroppens angst og stress reaktioner overdøver fornuften.

Netop på grund af at dele af hukommelsen og nyindlærte strategier er svære at få adgang til når kroppen er i en kronisk stresstilstand, kan det give mening at starte et med det kropslige aspekt, som en del af behandlingen af PTDS. I den psykomotoriske kropsterapi kan der arbejdes med at få det autonome nervesystems alarmberedskab bragt ned på et mere roligt niveau, hvorfra det faktisk er muligt at påbegynde læring af nye tanke-, krops- og handlingsmæssige strategier til fremtiden. Gennem psykoedukation og kropsterapi kan du få en ny forståelse for den kropslige stress og angst reaktion du oplever, og lære nye kropslige strategier til at komme videre.

For mange klienter med PTSD handler det om overhovedet at vænne sig til at kunne være i en ro/hvile tilstand igen, at lære at genkende signalerne og arbejde hen imod selv at kunne komme tilbage til en almindelig sund vekselvirkning mellem aktivitet og hvile i kroppen. En del af vores behandlingsforløb for mennesker med posttraumatisk stress handler om at få kroppen til at forstå at faren er drevet over ved at forstærke kropslige og mentale oplevelser af ressourcer og handlekompetence.

Et PTSD-behandlingsforløb hos Psykomotoriske Terapeuter København tager altid udgangspunkt i den enkelte person og hans eller hendes oplevelse og symptomer. Vi tilrettelægger herefter i samarbejde med dig et meningsfuldt forløb.

PTSD behandling København

Vores klinik ligger på Vesterbro i hjertet af København og i gåafstand fra Hovedbanegården. Vi har ikke lange ventelister på behandling af PTSD.

PTSD symptomer og behandling af posttraumatisk stress

Klientudtalelser

Ofte stillede spørgsmål og svar

Har jeg PTSD symptomer?

Posttraumatisk stress syndrom adskiller sig fra almindelig stress. Nogle typiske PTSD symptomer vil være at der i løbet af dagen opstår flashbacks til den traumatiserende hændelse der har udløst tilstanden. Det kan være meget invaliderende og medføre isolation. Læs mere om PTSD symptomer.

Hvorfor får man PTSD?

PTSD udløses når én eller flere traumatiske begivenheder sætter sig fast og igen og igen opleves kropligt og i hukommelsen. Det kan eksempelvis være oplevelser fra krige, voldtægt eller voldsepisoder. Tilstanden kan betegnes som en kronisk stresstilstand, hvor man hele tiden befinder sig i et alarmberedskab, fordi man ikke er kommet over den traumatiske oplevelse.

Er PTSD kronisk?

Man kan betegne posttraumatisk stress som en kronisk tilstand, men behøver ikke at være det. Med den rette behandling af PTSD kan man godt blive fri af tilstanden.

Hvordan behandles PTSD?

PTSD behandling kan behandles på flere måder. Der findes flere forskellige behandlingstyper til behandling af posttraumatisk stress og hvad der virker bedst kan variere fra person til person. Vi behandler PTSD med psykomotorisk terapi, således at der i terapien er et element af fysisk traumebehandling, som er effektivt i forhold til at genlære kroppen til igen at kunne regulere sig og kunne handle adækvat i forhold til de situationer den befinder sig i. Den fysiske traumebehandling suppleres med samtaleterapi således at der både bliver taget hånd om de fysiske og følelsesmæssige symptomer og udfordringer.  Vi tager a  altid udgangspunkt i den enkelte person og vedkommendes symptomer.

Hvor mange har posttraumatisk stress?

Ifølge Psykiatrifonden har lidt over 2% af den Europæiske befolkning posttraumatisk stress. Der er flere kvinder end mænd der får det og ligeledes flere unge mennesker end ældre der får PTSD.

Hvilke PTSD symptomer findes der?

Vi har beskrevet symptomerne på posttraumatisk stress længere oppe på denne side.