Posttraumatisk stress – Symptomer og behandling af PTSD

Posttraumatisk stress kaldes også posttraumatisk stresslidelse, posttraumatisk belastningsreaktion og PTSD.

Hvorfor får man posttraumatisk stress?

Posttraumatisk stress reaktion opstår når én eller flere voldsomme eller truende begivenheder sætter sig fast og genopleves kropligt og i hukommelsen med stress og angst igen og igen i lang tid efter hændelsen. Posttraumatisk stress kan betegnes som en form for kronisk stress tilstand hvor kroppen ikke oplever at den traumatiske begivenhed er rigtig overstået og derfor hele tiden befinder sig i en højarousal tilstand.

Traumatisk stress kan opstå som følge af en enkelt voldsom begivenhed eller en langvarig truende situation som ikke efterfølgende er blevet bearbejdet. Man kender typisk posttraumatisk stress fra krigsveteraner, men traumatisk stress kan også være en følge af seksuelle overgreb i barndommen, overfald, overværelse af vold, voldtægt, trafikulykker eller katastrofer, truende situationer hvor man har oplevet sig fastholdt i en situation kroppen registrerer som livstruende uden mulighed for at undslippe.

Symptomer på posttraumatisk stress

Lider man af posttraumatisk stress vil et af symptomerne være at almindelige hændelser hverdagen kan fremkalde livagtige minder (flashbacks) og angst der får dig til at genopleve den traumatiske situation. Det kan være særlige lyde, lugte, en person på gaden der bevæger sig på en særlig måde som kan genaktivere traumet med efterfølgende angstreaktion. Ubehandlet kan der med tiden komme flere og flere ting der kan udløse et flashback eller en kropslig angstfyldt genoplevelse. Derfor kan man se at mennesker med posttraumatisk stress efterhånden isolerer sig mere og mere for så vidt muligt at undgå at udløse en genoplevelse.

Kronisk stress og angst bliver en del af hverdagen med posttraumatisk stress, man kan gå i mange år med en langvarig stress, kroniske stress symptomer der kan opleves som at de sætter sig fast i kroppen. Posttraumatisk stress skal altså forstås som en stressbelastning forårsaget af en voldsom hændelse, forskellen er blot at denne stressreaktion ikke aftager, men vedbliver at være præsent i kroppen med kroniske stress symptomer, højt alarmberedskab, både i form af fysisk stress og psykisk stress, tendens til let at fare sammen og blive forskrækket, oplevelser af flashbacks, angst symptomer, søvnforstyrrelser og tilbagevendende mareridt.

Her kan du læse mere om symptomer på stress

Du er også velkommen til at læse om stressbehandling hos PMTK

Psykomotorisk behandling for mennesker med posttraumatisk stress

Ved langvarig stressbelastning kan det være svært at koncentrere sig samt at lære og huske nye ting. På grund af det kronisk høje alarmberedskab i kroppen kan det være problematisk at indoptage og huske nye kognitive strategier og handlemåder, kroppens angst og stress reaktioner overdøver fornuften.

Netop på grund af at dele af hukommelsen og nyindlærte strategier er svære at få adgang til når kroppen er i en kronisk stresstilstand, kan det give mening at starte terapien kropsligt. I den psykomotoriske kropsterapi kan der arbejdes med at få det autonome nervesystems alarmberedskab bragt ned på et mere roligt niveau, hvorfra det faktisk er muligt at påbegynde læring af nye tanke-, krops- og handlingsmæssige strategier til fremtiden. Gennem psykoedukation og kropsterapi kan du få en ny forståelse for denne kropslige stress og angst reaktion du oplever, og lære nye kropslige strategier til at komme videre.

For mange klienter med PTSD handler det om overhovedet at vende sig til at kunne være i en ro/hvile tilstand igen, at lære at genkende signalerne og arbejde hen imod selv at kunne komme tilbage til en almindelig sund vekselvirkning mellem aktivitet og hvile i kroppen. En del af vores behandlingsforløb for mennesker med posttraumatisk stress handler om at få kroppen til at forstå at faren er drevet over ved at forstærke kropslige og mentale oplevelser af ressourcer og handlekompetence.

Et behandlingsforløb for mennesker med posttraumatisk stress hos Psykomotoriske Terapeuter København tager altid udgangspunkt i den enkelte person og hans eller hendes oplevelse og symptomer. Vi tilrettelægger herefter i samarbejde med dig et meningsfuldt forløb.