Psykomotorisk terapeut – en sundhedsfaglig profession

Psykomotorisk terapeut - en sundhedsfaglig profession 1

Begrebet psykomotorisk terapeut er ret nyt i Danmark. Så nyt at det har fejret syv års fødselsdag i år. Professionen har været kendt længe andre steder i verden, hvor psykomotorisk terapi er mere anerkendt og også en integreret del af det etablerede social – og sundhedssystem.

Du kan læse mere om psykomotorik uddannelsen her.

 

Når både kroppen og psyken gør ondt

Har man f.eks hyppigt hovedpine, vil det ofte have stor indflydelse på ens generelle livskvalitet. Det kan påvirke både privat og arbejdsliv, og øge risikoen for f.eks. stresstilstande, søvnløshed og nedtrykthed.

Oplever man stress, er det ofte, at symptomerne kan mærkes fysisk som træthed, muskelspændinger eller ondt i maven. Mange oplever også at deres adfærdsmønster ændrer sig – det kan være, man bliver mere irritabel og har et større brug af stimulanser, samtidig kan man også have let til tårer og være plaget af tankemylder og dårlig søvn.

Det kan imidlertid være rigtig svært at finde et etableret behandlingstilbud, der både har fokus på den kropslige smerte, i dette tilfælde hovedpinen eller de fysiologiske stresssymptomer, og den psykiske smerte, i dette tilfælde det bekymrende aspekt af hovedpinen, eller den følelse af ustabilitet og utilstrækkelighed der ofte følger oplevelsen af stress.

Der er rigtig mange problemstillinger der, som de ovenstående, både har en tydelig kropslig og en tydelig psykologisk eller følelsesmæssig komponent.

Til trods for det, er det ofte at hjælpen er ensidig; Enten er den målrettet det kropslige aspekt, hvor der er rigtig god hjælp at hente hos for eksempel lægen eller fysioterapeuten. Eller også er den målrettet det psykiske eller følelsesmæssige aspekt af problematikken, og der er der rigtig god hjælp at hente hos psykologen eller psykiateren.

Desværre er det ikke altid nok kun at arbejde med den ene komponent, når man skal forstå, reducere og forebygge problematikken.

 

To fluer med et smæk

Men for syv år siden, kom der er sundhedsfaglig profession der fokuserer på både det kropslige og det psykologiske aspekt af problemstillingerne. Derfor er psykomotorisk terapi en god behandlingsform til alle de problematikker der både indeholder en kropslig og en psykologisk komponent. Så som stress, angst, hovedpine, søvnløshed og forskellige længerevarende smerteproblematikker.

En psykomotorisk terapeut arbejder nemlig med samspillet mellem kroppen og psyken, og interesserer sig for hvordan disse hele tiden påvirker hinanden gensidigt.

Hun gør sig ikke forudgående antagelser om klientens sygdomstilstand, baseret alene på enten de på fysiske eller de følelsesmæssige symptomer.

Inden hun kan give sin faglige vurdering og igangsætte behandlingen, skal hun have et indblik i hele mennesket bag symptomerne.

Hun har et godt kendskab til anatomi og fysiologi. Hun læner sig op ad moderne udviklingspsykologi, og trækker på metoder fra narrativ og kognitiv psykologi. Hun vægter det relationelle element højt, hvilket kommer til udtryk i det terapeutiske arbejde, hvor værdier som empati, nærvær, anerkendelse og accept er i fokus.

For os på klinikken er det vigtigt, at vi for din skyld, er veluddannede, har kvalifikationerne og kompetencerne til at varetage den opgave det kræver at behandle netop din problemstilling.

Hos os er du sikret en høj faglig standard. Alle vores behandlere og terapeuter er uddannede fra statsgodkendte uddannelser (professions bachelorer og kandidater), på den måde sikrer vi et samlet krop-psyke behandlingstilbud, hvor du samtidig er sikret en høj professionel faglighed; der tilbydes derfor heller ikke alternativ behandling på klinikken.

Her kan du læse mere psykomotorisk terapi.

Her kan du læse mere om vores stressbehandling. Og vores hovedpinebehandling.